Ung och ovetande

Ung och ovetande – ja, så beskrev sig Johanne Hildebrandt när hon tog klivet från lokalredaktionen i Karlshamn till kriget på Balkan. Steg ett var: att inte dö.

Sedan dess har hon byggt upp en stor kunskap och erfarenhet av att beskriva krig, både i bokform och i tidningsartiklar och hon anses vara en av Sveriges skickligaste krigskorrespondenter.

Vi seniorjournalister i Sörmland hade en träff med Johanne Hildebrandt i Biohuset, Mariefred den 26 september. Hon berättade om hur hon följt med militära trupper på Balkan, Irak och i Afghanistan. Varit ute på fältet, med i strider. Vi fick höra om svett och om långa marscher, om timmar av väntan och väntan på att något skulle hända – och så plötsligt kom ett uppdrag. Ofta har hon skildrat svenska soldater på fält utomlands.

Som frilansare bodde Johanne Hildebrandt bland annat i ett belägrat Sarajevo en längre tid. När det inte gick att meddela sig via satellit till hemmaredaktionen var det bara att ge sig iväg till andra sidan stan, med risk för att bli beskjuten, för att hitta ett nytt sätt att sända. Hon har mötts av respekt  för sitt material, men som så många andra krigskorrespondenter också av hemmaredaktioners inte så sällan ljumma intresse för händelser långt utanför den egna sfären.

Johanne är numera även medlem i Kungliga Krigsvetenspapsakademin

För oss i föreningen blev det onekligen en intressant tisdag, med diskussioner om allt från Aurora 17 till svenska soldaters deltagande i säkerhetsuppdraget ISAF i Afghanistan.

Biohuset i Mariefred är en upplevelse i sig och mest överraskande är den vackra teatersalongen där det mesta av inredningen går i rött. I taket ovanför stolsraderna tronar en ljuskrona som Oscar II skänkte Biohuset när det stod färdigt 1902.
Kronan var visserligen i papier-maché – men ändock skänkt av kungen.

Text: Eva Dalin,  bilder Margareta Hornberg