Sörmlands Museum – besök i april

Besöket med guidad visning på nya länsmuseet i Nyköping den 4 april gav oss ett tvärsnitt av det rika och det fattiga Sörmland. En del av Nyköpings intressanta industrihistoria hann vi också med.
På Spelhagsområdet där museet ligger finns det gott om vilda kaniner, och några finns som konstverk inne i museet. 

Vår guide, såg till att vi tog på tossor och rockar för att skydda samlingarna. Per Edlund, Michael Berwick, Sven-Olof Rudenäs, Lars-Göran Bergman, Arja Claesson och Sigvard Johansson är ombytta och redo.
Den vacker klänningen och möblerna har tillhört Cecilia af Klercker, född på Ericksberg

den enkla klänningen har tillhört Sofia Karlsson. Två kvinnor, men så olika levnadsöden.

Från NK:s verkstäder i Nyköping. Bilden th är tagen av Sigvard Johansson, som kunde berätta om uret och hur det tröga uret höll på att orsaka strejk bland arbetarna. Han har medverkat i den bok om NK-epoken som Nyköpings Hembygdsförening gett ut och som säljs på NK-villan

Delar av en samling från ett hem i Eskilstuna

Texter Eva Dalin och bilder Margareta Hornberg