Samtal om klickjournalistik och åldersdiskriminering

Årsmöte i Malmköping
I den gamla Länsmansgården i Malmköping samlades ett 20-tal medlemmar till årsmöte.

Birgitta Eriksson och Irma Söderberg

Torbjörn Gustafsson serverar oss kaffe. Lars Lundgren, Michael Berwick och Lennart Nyström

 Claes Elfsberg (mitten) dottern Hanna samt Torbjörn Gustafsson

Vår gäst denna gång var Claes Elfsberg – en ännu verksam
seniorjournalist. Efter att ha angripit de stora landgångarna och fått fram kaffet reste sig Claes tog ett stadigt tag i ryggstödet på stolen.

” Min anknytning till Sörmland är av tidigt slag” sade  han. Hans morfar arbetade på NK:s Verkstäder i Nyköping och han besökte honom ofta. NK förknippas i dag kanske inte med omsorg om sina anställda – men redan vid starten fick de anställda fri läkarvård och företaget skänkte instrument till en musikkår  som var mycket aktiv i staden. Men vad Claes nämnde som finns kvar ännu i dag är de hus som företaget bidrog till att de anställda kunde låna till och bygga.

Vi fick också glimtar ur hans år på Rapport – där han arbetat mesta tiden av sitt liv. Han började som juniorjournalist och fick under den tiden uppleva hur viktigt mentorskapet är för de unga på en arbetsplats.

Detta ledde småningom till  en livlig diskussion om den ålderssegregation som finns på de flesta arbetsplatser i dag, Arja Claesson – och flera med henne  – tyckte att det borde vara självklart att människor som kommer till pensionsåldern – men är friska och engagerade SJÄLVA ska få välja om de vill arbeta några år till. Kanske på halvtid eller när behov uppstår. Slutligen talades det om den ”klickjournalistik” som växt fram. Vart ska detta leda oss? Hur kommer morgondagens mediabild att se ut..?.

Claes lyssnar till våra engagerade medlemmar Gunnel Magnusson, Bo Pagels och Lars Lundgren som hade många erfarenheter an skevheten i dagens situation för pensionärer. Nedan ses Irma Söderberg och Arja Claesson.

Per Edlund tackade Claes för att vi fått lyssna till honom och många trängdes runt Claes på hans väg till bilen för några sista kommentarer.

Styrelse och valberedning för 2017:
Ordförande Per Edlund, Katrineholm.
Sekreterare Eva Dalin, Nyköping
Kassör Arja Claesson, Eskilstuna
Ersättare: Margareta Hornberg,Nyköping, Torbjörn Gustafsson, Eskilstuna, Mats Nilsson, Trosa.
Revisorer: Sven-Olof Rudenäs och Hans Delby, Eskilstuna.

Valberedning: Gunnel Magnusson, Nyköping och Lennart Nyström, Eskilstuna.

Några rader och bilder från Länsmansgården