Femörefortet

Seniorjournalisterna i Sörmland träffades för en guidad visning av försvarsanläggningen Femörefortet. Det är en försvarsanläggning som var topphemlig fram till 2003, då den öppnades för allmänheten.

Fortet är helt insprängt i berget och ger en intressant inblick i Sveriges roll under kalla kriget. Från fortets entré har man en bedövande vacker utsikt över havet.

Ingången är dold i något som liknar en sommarstuga


Lång vandring genom underjorden förbi  bistra ”vakter”
En av kanonerna att rikta mot fienderna från öster.

I manöverrummet många meter nere i berget siktar man ut mot Hävringe fyr

Michael Berwick kollar kikarsiktet. Man avfyrade kanonen härifrån.

Eva Dalin med Erik Gustavsson
som just denna dag hade lanserat en ny bok som heter Östdals minnen, och är en självbiografi.
Erik är född 1922…